FIBIOMED Smart Virus Diagnostics

Pracujemy nad innowacyjnymi rozwiązaniami, opracowujemy nowe standardy diagnostyki, do walki z COVID-19 oraz do diagnostyki innych patogenów czy markerów diagnostycznych

Realizowane Projekty

FIBIOMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pt.

Opracowanie i przetestowanie innowacyjnej technologii wytwarzania specyficznych przeciwciał oraz urządzenia do szybkiej diagnostyki wirusów, w tym SARS-CoV-2, możliwej do wdrożenia w obszarze diagnostyki, terapii i prewencji w stanach zagrożenia epidemiologicznego w ramach działania 1.1 “Projekty B+R przedsiębiorstw” poddziałania 1.1.1 “Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

Celem projektu jest opracowanie, przetestowanie i wdrożenie innowacyjnego urządzenia do wysokoprzepustowej, częściowo zautomatyzowanej analizy próbek pod kątem obecności wirusa SARS-CoV-2, które może być łatwo i szybko przystosowywane do analizy innych patogenów lub markerów diagnostycznych.

Wartość projektu: 12 327 736,88 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 10 046 456,53 PLN

FIBIOMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pt. Opracowanie i przetestowanie innowacyjnej technologii wytwarzania specyficznych przeciwciał oraz urządzenia do szybkiej diagnostyki wirusów, w tym SARS-CoV-2, możliwej do wdrożenia w obszarze diagnostyki, terapii i prewencji w stanach zagrożenia epidemiologicznego w ramach działania 1.1 “Projekty B+R przedsiębiorstw” poddziałania 1.1.1 “Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

Przewiń na górę