FIBIOMED Smart Virus Diagnostics

Pracujemy nad innowacyjnymi rozwiązaniami, opracowujemy nowe standardy diagnostyki, do walki z COVID-19 oraz do diagnostyki innych patogenów czy markerów diagnostycznych

Piśmiennictwo

  1. Singhal T. A Review of Coronavirus Disease-2019 (COVID-19). Indian J Pediatr 2020. 87: 281–286. https://doi.org/10.1007/s12098-020-03263-6.
  2. “The history and economics of pandemics”, dr Stephen Davies.
  3. Świątecka A i inni. Koronawirusy Zespół ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej (SARS). Choroby wywołane przez wirusy DNA i RNA. Czelej Wydawnictwo, 2012. Rozdział 36, str.567.

Przewiń na górę