Literature

  1. Singhal T. A Review of Coronavirus Disease-2019 (COVID-19). Indian J Pediatr 2020. 87: 281–286. https://doi.org/10.1007/s12098-020-03263-6.
  2. “The history and economics of pandemics”, dr Stephen Davies.
  3. Świątecka A i inni. Koronawirusy Zespół ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej (SARS). Choroby wywołane przez wirusy DNA i RNA. Czelej Wydawnictwo, 2012. Rozdział 36, str.567.

Scroll to top